hansı

hansı
əvəz.
1. İki və ya bir çox şeydən birini müəyyənləşdirəcək cavab almaq üçün sual kimi işlənir. Hansı əsərdən xoşunuz gəlir? Sitatları hansı məxəzlərdən götürmüsünüz? Hansı mərtəbədə yaşayırsınız? – Hansı qüvvələrin şəhərə hakim olması bəlli deyil idi. Ç.. <Şah:> Vəzir, mənimçin hansı peşəni məsləhət görürsən? Ü. H..
2. Ayırıcı, müəyyənləşdirici sual kimi işlənir. Hansı böyükdür, hansı kiçik? Bunlardan hansı müdirdir, hansı müavin? – <Məşədi İbad:> Bir deyin görüm, xanım hansınızdır, qulluqçu hansınız? Ü. H..
3. Bir şəxsin, ya şeyin keyfiyyəti, xüsusiyyəti, xassəsi haqqında sual bildirir. Hansı məziyyətinə görə onu bu qədər xoşlayırlar? – Söylə, şirinlikdə, hansı fidanda; Hansı gülüstanda, hansı cahanda; Ey yoldaş, ey qadın, sənin varın var? M. Müş..
4. Bir şeyin əmələgəlmə vaxtı, ardıcıllığı haqqında sual kimi işlənir. Hadisə hansı ayda baş vermişdir? Siz hansı ildə anadan olmuşsunuz? – Bunu istiyirik bilək ki, aya bu papaqlar <müsəlman papaqları> hansı əsrdən və nə vaxt bu tövr bizim içimizdə adət olubdur? C. M..
5. «Hər bir», «hər hansı», «hər hansı bir» mənasında işlənir. Hansı adamı dindirsəniz, eyni cavabı eşidəcəksiniz. Hansı kitabı açsanız, tapa bilərsiniz. – Hankı səmtə, hankı yana; Hey uçsam da, yuvam sənsən. S. V.. <Cahan Əsgərə:> Hansı bəyin və ya tacirin qızını istəsən, gedim, sənə alım. Ü. H.. // Eyni mənada əsasən inkar cümlələrində işlədilir. Hansı şagird usta olmağa çalışmır?
6. Qeyri-müəyyənlik bildirir. Bilmirəm, hansı ağzıgöyçək deyib ki, «insan əşrəfiməxluqatdır»? M. Hüs..
◊ Hansı ki – təyin budaq cümləsini baş cümləyə bağlayan və baş cümlədə olan ismi budaq cümlədə əvəz edən bağlayıcı. Niyə cavab vermədin; o demaqoq hərifə? Hansı ki, srağagün; məni tənqid elədi? R. R..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Hansi — en 1914 Jean Jacques Waltz, alias Hansi ou Oncle Hansi, né le 23 février 1873 à Colmar et décédé le 10 juin 1951 à Colmar, est un artiste illustrateur français …   Wikipédia en Français

  • Hansi — es una ciudad y cabeza de municipio en el distrito de Hisar, en el estado indio de Haryana. Su población en 2005 estaba estimada en 82.984 habitantes. Está localizada a 25 kilómetros al este de Hisar en la Autovía Nacional 10.… …   Wikipedia Español

  • Hansi — m f German: 1 (m.) Pet form of HANS (SEE Hans). 2 (f.) Less commonly, a pet form of JOHANNA (SEE Johanna), occasionally used as an independent given name, in line with other pet forms such as MAXI (SEE Maxi) and …   First names dictionary

  • Hansi — Infobox Indian Jurisdiction native name = Hansi | type = city | latd = 29.1 | longd = 75.97 locator position = right | state name = Haryana district = Hisar leader title = leader name = altitude = 207 population as of = 2001 population total = 75 …   Wikipedia

  • Hansi — Denkmal in Colmar Jean Jacques Waltz (* 23. Februar 1873 in Colmar; † 10. Juni 1951 in Colmar) war ein elsässischer Grafiker, Zeichner und Heimatforscher und französischer Nationalist. Er …   Deutsch Wikipedia

  • Hansi — ▪ India       town, west central Haryana (Haryāna) state, northwestern India, on the road between Hisar city (northwest) and Delhi (southeast). Hansi is an ancient town and was probably a Kushan stronghold in the 1st and 2nd centuries CE. It was… …   Universalium

  • Hansi — (1872 1951)    writer, artist, caricaturist    Born Jean Jacques Waltz in Colmar, and raised in German occupied Alsace, Hansi as he is known, studied fine arts in Lyon and Mulhouse, and became recognized through his first work, a satire on German …   France. A reference guide from Renaissance to the Present

  • Hansi — Original name in latin Hnsi Name in other language Hansi, Hnsi, Khansi, Ханси State code IN Continent/City Asia/Kolkata longitude 29.10005 latitude 75.9645 altitude 224 Population 82407 Date 2012 09 06 …   Cities with a population over 1000 database

  • Hansi Lang — mit The Slow Club (Wien 2008) Chartplatzierungen (vorläufig) Vorlage:Inf …   Deutsch Wikipedia

  • Hansi Hinterseer — Nation Osterreich …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”